Udruga Podbablje portal osnovana je sa sljedećim ciljevima:

 • Promicanje interesa i aktivnosti mladih
 • promoviranje tolerancije i nenasilja
 • promoviranje kulturno-umjetničkih sadržaja
 • poticanje kreativnosti djece i mladih
 • širenje volonterstva i solidarnosti među mladima
 • poticanje komunikacije među mladima
 • promicanje svijesti o razvoju civilnog društva
 • promoviranje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova
 • promicanje svijesti o razvoju informacijskog društva
 • podizanje ekološke svijesti
 • promicanje ideje o očuvanju prirode i okoliša
 • poticanje racionalnog korištenja prirode i njenih dobara
 • promicanje kulture zdravog življenja
 • promicanje literarnog rada
 • medijski rad i promicanje slobode govora
 • medijsko praćenje tekućih zbivanja
 • promicanje međugeneracijske solidarnosti

Sukladno navedenim ciljevima, udruga PP obavljati će i sljedeće djelatnosti:

 • organizacija i sudjelovanje u kulturno umjetničkim aktivnostima i sadržajima (izložbe i predstave te kulturne i športske manifestacije i slično
 • sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima nevladinih organizacija)
 • organizaija edukativnih predavanja, prezentacija i tečajeva
 • organizacija i sudjelovanje u zabavnim aktivnostima (video projekcije, glazbene slušaonice, koncerti i art radionice)
 • organizacija i sudjelovanje u međunarodnim volonterskim kampovima
 • organizacija i sudjelovanje u međunarodnim ekološkim kampovima, akcijama i radionicama
 • organizacija i sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima koje poboljšavaju zdravlje mladih
 • prevencija i borba protiv ovisnosti
 • informiranje mladih o društveno važnim temama
 • uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama širom Hrvatske i svijeta, te organizacija i sudjelovanje u zajedničkim druženjima
 • izdavačka djelatnost (bilteni, časopisi, godišnjaci, web portal)
 • pomoć starijim i nemoćnim osobama
 • prostorno uređivanje društvenih prostora
 • itd.